Tilskudd

Informasjon om kommunale og eksterne tilskuddsordninger

Det eksisterer en rekke kommunale og eksterne tilskuddsordninger. Mer informasjon finner du ved å følge lenken nedenfor:

Informasjon om tilskuddsordninger

 

Norges Idrettsforbund har mottatt tildelingsbrev fra Kulturdepartementet vedr. lokale aktivitetsmidler for 2017. Det er totalt kr. 337 197 013 til fordeling. Dette er en gledelig økning på over 21 millioner kroner fra i fjor. Fordelingen av disse midlene vil bli foretatt etter 15. august av Kristiansund Idrettsråd. Her kan du lese mer om aktivitetsmidlene.