Kristiansund Frivilligsentral

Kristiansund Frivilligsentral

Skolegata 12

mobil: 48506788

daglig leder Anett Scheen

 • Vil du bruke litt av din tid sammen med andre?

 • Vil du treffe nye mennesker?

 • Vil du være med å sette dine og andres idéer ut i livet?

 • Frivilligsentralen er kort sakt en møteplass formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet
 • noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe

  Aktiviteter

           Åpent fra kl.10 -14 man–onsdag, og hver andre fredag

 • Småjobbsentral; Vi er i etableringsfasen av en småjobb sentral.  Det finnes mange eldre, syke og uføre som har behov for hjelp i hjemmet, og det finnes dem som ønsker hjelp. Vi kobler småjobberen med den som har behov.
 • Besøktjeneste; En til en besøk.
 • Følgetjeneste; Følge til lege, tannlege, frisør, butikk osv. Under etablering.
 • Utstyrssentral under etablering. Vi skal sikre gratis utleie av sports- og friluftsutstyr til lokalbefolkningen.
 • Magasinet; Her kan du levere fra deg pent brukte klær og utstyr. Vi sørger for kobling mot de som har behov.
 • Utleie: Skolegata 12; møterom inntil 15 personer.
 • Utleie: Viken gard
 • Frivilligsentralen hjelper deg og din organisasjon med søknadsskriving.
 • Vi samarbeider med Kristiansund kommune, lag og organisasjoner med tilrettelegging av aktiviteter.
 • Internasjonal kafe, vår og høst. Et samarbeid med Røde Kors på integreringsfeltet.
 • Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Et samarbeid med Mental Helse og Vårres i Kristiansund.
 • Utesjakk i gågata.
 • Nettverkstreffet; Et samarbeidsforum for lag og organisasjoner.