Musikk fra livets begynnelse

Musikk fra livets begynnelse er et tilbud til barn i alderen 0- ca.1 år og deres foreldre.

Her skal barna få utforske og oppdage gjennom sang, musikk, rytme og lek. Musikkglede og samspill mellom forelder og barn er i fokus. Det varierer mellom kjente og ukjente sanger og leker. Her skal man som forelder lære noe nytt om tilnærming til barn gjennom musikk. Det trengs ingen musikalske kunnskaper for å delta.

Det gis beskjed om oppstartsdato og sluttdato for kurset ved påmelding.

Tirsdager klokken 1100-1145 på Atlanten ungdoms- og kulturskole, orkesterrommet.

Lærer: Synne Rotvold Røli, musikkterapeut, og musikkpedagog Merete Kortsen.

Påmelding, klikk her

Kursavgift høst 2017 kr 700,-