Kor

Dramus (tidligere Skolestarterkoret)

Dette er et tilbud for barn i alderen 6-7 år. Her praktiseres musikklek, dramalek og sang. Målet er å gjøre barna trygge i seg selv, samtidig som de får utfolde seg musikalsk og teatralsk. Her står mestring, trygghet og humor i fokus. Dette er et introduksjonstilbud, som legger et grunnlag for barna som de kan ha med seg videre inn i andre tilbud i kulturskolen.

 

Skolekoret

Dette er et nytt tilbud fra høsten 2017 og er åpent for alle over 8 år. Alle elever som allerede har elevplass i kulturskolen har tilbud om å delta i koret. Her vil vi jobbe med flerstemt sang, uttale, språk og konsentrasjon. Koret ledes av sanglæreren vår og akkompagneres av pianist. 

 

Se video: