Elever som skal delta i årets Høstivalforestilling "Alice og Drømmefangeren" har fått direkte informasjon om dette i form av e-post og sms (til foresatte). Hvis du mener at du skal være med, men ikke har fått beskjed må du ta kontakt med læreren din for å sjekke dette. 

Vi minner om at Skolekoret starter opp torsdag 7.september klokken 17.00 i aulaen på Atlanten ungdoms- og kulturskole.