Søke om støtte til etablering av egen bedrift eller videreutvikle en god idé?

Vi har kommunalt næringsfond som kan være akkurat  det du trenger i en oppstartsfase.

Neste søknadsfrist  er 10. september 2017

Kristiansund kommune behandler næringsfondssøknader 2 ganger i året.

Søknadsfrist er april og september.

Førende for behandlingen er næringsfondets vedtekter (PDF, 360 kB). Skal du søke, så finner du informasjon og søkeskjema på den nasjonale søkeportalen regionalforvaltning.no

Formannskapet innstiller på tildeling etter administrativ saksbehandling. Du må regne med at det går 4-6 uker før du svar. Dette avhenger av antall søknader som kommer inn og hva slags saker som ellers skal opp i Formannskapet.

Datoer i Formannskapets møtekalender som er aktuelle for behandling er er 26. september og 24. oktober.