Forurensning fra industri

Industrivirksomhet som medfører luftforurensning skal ha utslippstillatelser og kunne dokumentere at utslippene ikke går utover de verdiene som er oppgitt i tillatelsen. Utslippstillatelser i Kristiansund.