Bli bedre kjent med hjorten

Informasjonsbrosjyre om hjort i bynære strøk

Hjorten er en positiv del av vår natur, også i bynære områder. Her er en brosjyre om hjorten, om hjort i bynære strøk, hvordan hjorten har tilpasset seg mennesker og hvordan vi kan tilpasse oss dyrene. Brosjyren har også en egen side om kommunens viltforvaltning.