Meld fra til kommunen når bygget er ferdig

Har du satt opp en garasje, tilbygg eller annen bygning som er unntatt søknadsplikt, må du gi beskjed til kommunen. Kommunen trenger opplysningene for å oppdatere sine digitale kart og registrere i matrikkelen (offentlig register for bygninger) med oppgitte bruksareal.

 

Du gir beskjed ved å fylle ut skjemaet "Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt" (Skjemaer).

For å bekrefte at tiltaket ikke er søknadspliktig ber vi om å vedlegge:

  • Enkelt kart som viser tiltakets plassering og avstand til nabogrense.
  • Tegning eller bildet som viser tiltakets karakter og viktigste mål. Husk møne og gesimshøyde.

 

Illustrasjon som viser hvordan man måler gesims- og mønehøyde på et byggverk.

 

 

Kartet med avstand til nabogrense kan du lage selv.

         Fremgangsmåte:

         - åpne GeoInnsyn.

         - Finn eiendommen din

         - skriv ut kart

         - tegn inn avstand til nabogrense.