Hva er planlegging?

Bygningssjefens kontor planlegger hvordan vi skal bruke arealene i Kristiansund kommune. Hvor skal vi bo? Hvor skal vi ha skoler, barnehager, butikker, næring eller jordbruk? Trenger vi flere og større veier, hva med bevaring av kulturminner, sjeldne planter eller turområder?

Det handler om hvor vi kan bygge og hvor vi ikke bør bygge. Det handler om hvordan vi skal forvalte kommunens arealer slik at innbyggerne i dag, og i fremtiden, kan leve i et trygt, stimulerende og bærekraftig samfunn.

Kommunen planlegger på ulike nivåer med ulik grad av detaljering og med ulike tema. Det er Plan- og bygningsloven som bestemmer hvordan planleggingen skal gjøres. Alle typer planer blir behandlet politisk, og det er til slutt Bystyret som avgjør om en plan skal vedtas eller ei.

Det finnes fire typer planer:

 

Medvirkning

Alle innbyggere i kommunen kan være med å påvirke planene ved å komme med merknader. Det må gjøres når en planoppstart blir varslet og sendt ut på høring, og når planen blir lagt ut til offentlig ettersyn.

Blir man regnet som part i saken, f.eks. nabo, kan man også klage på vedtatt område- eller detaljreguleringsplan. Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages.

Kontaktinformasjon

Plan og byggesak
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Mandag-fredag:
1300-1500
 

Postadresse

Besøksadresse
Vågeveien 4
6509 Kristiansund