Hvilken plan gjelder?

For å finne hvilken plan gjelder i et området kan man bruke vårt selvbetjeningsløsning eByggWeb. Her presenteres alle plandata i kommunen samlet. Her kan du finne både gjeldende planer og planer under arbeid som er presentert sammen med:

  •  Oppslyinger om planens status i planprosessen
  • Aktuelle plandokumenter
  • Bakgrunnskart, flybilder og 3D-visning med mulighet for utskrift
  • Andre relevante temadata

Kontaktinformasjon

Plan og byggesak
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Mandag-fredag:
1300-1500
 

Postadresse

Besøksadresse
Vågeveien 4
6509 Kristiansund