Innsyn av arealplaner

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen, der den offentlige instansen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes beslutning i saken.

Hvem kan delta?

Alle interesserte privatpersoner eller organisasjoner kan gi innspill til arealplaner, når det varsles igangsatt planarbeid eller ved offentlig ettersyn

Hvor finner jeg planen?

Kristiansund kommune kunngjør i lokalavisa, Tidens Krav. Planene legges også ut på Servicekontoret. De enkelte høringsdokumentene finner du her inntil høringsfristen har utløpt. Eldre planer finner du her.

Planregister

Alle kommunes arealplaner er tilgjengelig her

Kontaktinformasjon

Plan og byggesak
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Mandag-fredag:
1300-1500
 

Postadresse

Besøksadresse
Vågeveien 4
6509 Kristiansund