Dokumentsenteret

Dokumentsenteret er kommunens sentrale postmottak.

Dokumentsenteret har ansvaret for kommunens arkiver og dokumenthåndtering.

Vi yter arkivfaglig bistand internt til saksbehandlere i Kristiansund kommune, samt at vi jobber for en åpen kommune med publisering av offentlig postjournal på Internett for innbygger og næringsliv.

Dokumentsenteret er en del av kommunens sentraladministrasjon. Seksjonen har 4 faste årsverk inkludert arkivleder.

Sentrale arbeidsoppgaver ved Dokumentsenteret:

Journalføring og dokumentkontroll av kommunen sin korrespondanse internt og ekstern
Publisering av Offentlig postjournal på Internett
Utviklings- og digitaliseringsarbeid
Opplæring og brukerstøtte mot saksbehandlere i kommunens sak- og arkivsystem
Veiledning og rådgivning innenfor kommunens enheter og stab innen dokumentasjonsansvar og dokumentfangst.

Styrende sentrale lovverk og interne retningslinjer:

Kristiansund kommune er medlem av Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal

Hvor finner du oss:

Besøksadresse: Rådhuset 1.etg.,Kaibakke 2
Postadresse: Postboks 178,6501 Kristiansund
Sentralt epostmottak: postmottak@kristiansund.kommune.no
Intern brukerstøtte: 05servicedesk@kristiansund.kommune.no

Hvem er vi:

Ansatte ved Dokumentsenteret 

Marianne Rotvær Arkivleder 71574039
Ruth Ingeberg Arkivkonsulent 71574045
Hildegunn Nordheim Arkivkonsulent  
Linda Aas Arkivkonsulent 71574041
Turid Thingvold Arkivkonsulent 71574275
Gro Anita Holberg Arkivkonsulent