Personal- og organisasjonsseksjonen

Personal- og organisasjonsseksjonen i Kristiansund kommune har ansvar for å utvikle og gjennomføre en overordnet og helhetlig arbeidsgiverpolitikk. Seksjonen består av 11 medarbeidere, og ledes av personalsjefen.

I seksjonen inngår fagområdene HR og personalforvaltning, HMS/IA-arbeid og rekruttering. Vårt mål er å bidra til at lederne i kommunen kan gjennomføre sitt personalarbeid på en faglig trygg og god måte.

Sentrale fokusområder

  • Følge opp politiske mål og retningslinjer
  • Helhetlig ansvar for kommunens arbeidsgiverpolitikk
  • Overordnet ansvar for kommunens arbeid med HMS, inkluderende arbeidsliv og arbeidsnærvær
  • Rådgivning og aktiv bistand overfor ledere og medarbeidere innen arbeidsgiver- og personalområdet
  • Rekruttering
  • Gjennomføre lokale lønnsforhandlinger
  • Ansvar for saksbehandling, planarbeid og strategisk utvikling av fagområdet.
  • Forvalte lov- og avtaleverk, kommunens retningslinjer og bestemmelser.
  • Arbeidsgivers kontaktperson for ansattrepresentanter
  • Interkommunalt opplæringskontor

Kontaktinformasjon

Personal- og organisasjonseksjonen
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Mandag - fredag

0800 - 1600*

*Sommer (01.06 - 31.08)

0800 - 1500

 

Postadresse

Kristiansund kommune
Vågeveien 4
Postboks 178
6501 Kristiansund