Politisk sekreteriat

Det er viktig at de folkevalgte har et sekretariat som står til nødvendig disposisjon. Politisk sekretariat utgjøres i dag av Bysekretæren i Kristiansund.

Sekretariatet har bl.a. følgende funksjoner:

  • støtteapparat for ordføreren, varaordføreren, komite-/utvalgslederne og øvrige folkevalgte
  • planlegging, tilrettelegging og oppfølging av det politiske systemet – reglement, godtgjørelser, opplæring, osv
  • forberedelse til, avvikling og oppfølging av møtevirksomheten i de folkevalgte organene – møteplaner, innkallinger, protokoller, oppfølging av vedtak, kunngjøringer, medie- og publikumskontakt osv. som samordnes med Kristiansund Servicekontor
  • generelle saksbehandlingsoppgaver i tillegg til sekretariatsfunksjonene