Priser - Helse og omsorg

Hjemmehjelp (praktisk bistand i hjemmet)
Grunnbeløp/time Pris pr. mnd
Inntekt under 2G 200,-
Inntekt 2-3G 840,-
Inntekt 3-4G 1.230,-
Inntekt 4-5G 2.122,-
Over 5G 2.793,-
Per time 307,-
Trygghetsalarm
System Grunnlag for beregning Pris
Mobilt system Per måned 246,-
Analogt system Per måned 195,-
Institusjonsopphold
Oppholdstype Opplysninger Kostnad
Korttidsopphold Per dag 80,-
Korttidsopphold Pr døgn 155,-
Dagaktivitetstilbud for eldre - Barmannhaugen Pr dag 140,-
Langtidsopphold G minus fribeløp 75%
Langtidsopphold Andre inntekter 85%
Langtidsopphold Krigspensjon 63%
Langtidsopphold Maksimalt vederlag 65.000,-
Matombringing
Måltid Pris
Stor middagsporsjon 80,- per måltid
Sesongvaksine
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Influensavaksine Pr stykk 154,-
Fysioterapi
Type henvisning Behandling Pris
Med henvisning Per behandling Se priser her

* Lovbestemt betaling - les mer på helsenorge.no

Friskliv og mestring
Tilbud Beregning Pris
Frisklivssamtale Per samtale 0,-
Frisklivstrening (2 gang pr. uk x 3 mnd.) Per kurs 300,-
Bra-mat kurs Per kurs 500,-
Røykeslutt kurs Per kurs 300,-
Aktiv på dagtid/forebyggende gruppetilbud Per halvår 500,-
Aktiv på dagtid/forebyggende gruppetilbud Per år 1.000,-
Mestringstilbud/grupper Per kurs 600,-

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Postadresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund