Priser - Kultur og fritid

Kristiansund bibliotek - erstatningssatser
Type Priser - barn (under 14 år) Priser - voksen (over 15 år)
Trykte bøker 300,- 400,-
Lydbøker 300,- 400,-
Nytt lånekort 25,- 50-
DVD, video, CD 200,- 200,-
Enkelt CD 175,- 175,-
Mikrofilm 750,- 750,-
CD-rom 400,- 400,-
Konsollspill 600,- 600,-
Tegneserier (heftet/stiftet) 100,- 100,-
Små billdebøker 150 ,- 150,-
Tidsskrifter 75,- 75,-
Fjernlån 750,- 750,-
Nytt (inneværende, samt 2 foregående år) Innkjøpspris, om høyere enn standardsatser Innkjøpspris, om høyere enn standardsatser
Språkkurs Vurderes i hvert enkelt tilfelle Vurderes i hvert enkelt tilfelle
Verdifullt eller sjeldent materiale Takseres i hvert enkelt tilfelle Takseres i hvert enkelt tilfelle
Lydbøker med mange CDer Vurderes spesielt Vurderes spesielt
Atlanten ungdoms- og kulturskole
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Aula* Konsert per dag 5.100,-
Aula * (helgeseminar, osv) Prøver per dag 2.000,-
Assistanse ved bruk av aula Per time Reell timekostnad
Øvingsrom -kulturskolen Per dag 400,-
Øvingsrom -kulturskolen (for fritidskulturlivet) Per dag (ettermiddag og helg) 200,-
Fellesrom base ungdomskolen Per dag (ettermiddag og helg) 800,-
Fellesrom base ungdomsskolen (for fritidskulturlivet) Per dag (ettermiddag og helg) 400,-
Leie av flygel Per dag 600,-
Leie av mobilt el-piano Per dag 300,-
Fullt lydanlegg (m teknikker) Per dag 3.000,-
Lite lydanlegg Per dag 1.100,-
Taleanlegg Per dag 600,-
Trådløse systemer Per stykk/pr dag 180,-
Lysanlegg (lystig + mikser) Per dag 500,-
Lyd og lysteknikker Per time 450,-
Eksterne lydtjenester På forespørsel
Kristiansund kulturskole - brukere
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Elevavgift Per år 2.700,-
Kursavgidt for kortere, tidsavgrensede kurs På forespørsel
Leie av instrument Per år 500,-
Materiell: tegning/maling 500,-
Søskenmoderasjon for barn 2- osv 33 %
Kristiansund kulturskole - musikkorps
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Dirigentkostnader voksenkorps Andel 75 %
Dirigentkostnader skolekorps Andel 20 %
Elevavgift skolekorps Per år 2.700,-
Søskenmoderasjon skolekorps 33 %
Kristiansund kulturskole - tjenester
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Undervisning til friluftstilbudet i Kristiansund kommune Per time 550,-
Lærer skole/barnehage, andre kunder Per time 950,-
Verksteder i grunnskole/SFO/Barnehage På forespørsel

 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Postadresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund