Handlingsprogram - budsjett og økonomiplan

Gjennom handlingsprogrammet skal bystyret vedta budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene samt hvilke mål kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden. Budsjettet for året er bindende, mens økonomiplanen er retningsgivende.

Lenke til handlingsprogrammet for 2017 (PDF, 4 MB).