Kompetanse og rekruttering

Kristiansund kommune har utarbeidet Strategisk kompetanseplan for perioden 2016-2020.

Strategisk kompetanseplanen skal sikre arbeidet med rekruttering av nye medarbeidere og målrettet kompetanseutvikling for kommunens ansatte. I planen kan du lese om forankringsarbeidet, ambisjonsnivået, hvordan kommunen jobber med kompetanseheving, alternative læringsarenaer, kommunens fremtidige kompetansebehov og satsninger, og økonomiske virkemiddel.