Kommunereform

Regjeringen fikk i juni 2014 bred tilslutning fra Stortinget om å gjennomføre en nasjonal kommunereform. Målet er større og mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette for å møte morgendagens utfordringer og økende forventninger fra innbyggerne. 

I oppdragsbrev 24. juni 2014 fra kommunal- og moderniseringsdepartementet, ble kommunene gitt utredningsansvar. I Møre og Romsdal gikk startskuddet 17. september 2014. Alle kommuner må innen sommeren 2016 ha behandlet sak om kommunesammenslåing. 

Intensjonsavtale

29. februar 2016 signerte ordførerne i Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og  Aure intensjonsavtale om etablering av en ny og større kommune. Trykk her for å se intensjonsavtalen (PDF, 7 MB)

Etter høringsrunde behandler bystyret saken 21. juni. Fylkesmannen gir i september innstilling om ny kommunestruktur i Møre og Romsdal og Stortinget vedtar ny nasjonal kommunestruktur i juni 2017. De nye kommunene settes i drift 1. januar 2020.

 

Kristiansunderne er positive til kommunereformen viser innbyggerundersøkelse 

Mandag 25. april 2016 forelå rapporten fra undersøkelsen blant innbyggerne i Kristiansund. 79 prosent ønsker at Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Aure sammen etablerer en ny og større kommune med Kristiansund som regionsenter. Les rapporten fra innbyggerundersøkelsen her (PDF, 765 kB)

 

Intensjonsavtale Kristiansund - Gjemnes

Fredag 20. mai 2016 signerte ordførerne i Kristiansund og Gjemnes intensjonsavtale om etablering av en ny og større kommune.Gjemnes skal avholde folkeavstemming mandag 6. juni og innbyggerne blir da bedt om råd i forhold til et Molde-alternativ, et Kristiansund-alternativ eller å fortsette som egen kommune. Kommunestyrene må gjøre sine vedtak innen 1. juli.  Fylkesmannen gir i september innstilling om ny kommunestruktur i Møre og Romsdal og Stortinget vedtar ny nasjonal kommunestruktur i juni 2017. De nye kommunene settes i drift 1. januar 2020. Trykk her for å se intensjonsavtalen (PDF, 172 kB)