Kommune-TV

Bystyremøtene blir streamet via Kristiansund kommune-TV. Kommune TV-løsningen består av 4 kameraer (skjermvalg); et vendt mot talerstolen, et mot salen, et mot panelet (kan fjernstyres) og et koblet direkte til prosjektor.

Opptakene arkiveres og kobles til det enkelte saksdokument og –vedtak, og kan letes opp via sak og møtedato i etterkant.