Betalingsinformasjon kommunale avgifter

Kommunale eiendomsavgifter omfatter vann- og avløpsgebyr og feie- og tilsynsgebyr. Eiendomskatten er inkludert i de kommunale gebyrene. Du får tilsendt faktura i god til før forfallsdato. Du bør bruke denne fakturaen for sikker og rask behandling av betalingen.

Betalingsinformasjon

Har du ikke fakturaen tilgjengelig, kan du bruke denne betalingsinformasjonen:

  • Kontonummer i SpareBank 1 Nordvest: 3930.05.57000


Ved betaling fra utlandet

  • Swift/BIC: for SpareBank 1 Nordvest - SPTRNO22
  • IBAN: NO1639300557000

Denne kontoen krever KID-nummer.

 

Forfallsdato for kommunale avgifter

Forfallsdato for kommunale avgifter
Termin Betalingsfrist Periode
1 20.mars januar, februar, mars
2 20.juni april, mai, juni
3 20.september juli, august, september
4 20.desember oktober, november, desember

Eiendommer med vannmåler avleses i desember/januar og avregnes på første termin året etter. Vi sammenligner da beløpet du har betalt inn i løpet av året med ditt faktiske forbruk. Da fakturerer vi også for eksempel forsinkelsesrenter hvis du har betalt noen av terminene etter forfallsdato.

Har du spørsmål om kommunale avgifter?

Ta kontakt med Kristiansund Servicetorg

Lurer du på hvordan de kommunale avgiftene er beregnet, se her:


Betalingsvansker

Hvis du ikke betaler de kommunale avgiftene i tide, må du betale forsinkelsesrenter. Økonomiseksjonen har plikt til å kreve inn de kommunale avgiftene. Kravet er sikret med lovfestet pant i eiendommen. Det betyr at eiendommen i verste fall kan bli tvangssolgt hvis du ikke betaler. Hvis du ikke kan betale, må du så raskt som mulig kontakte Servicetorget