Vann- og avløpsgebyr

Vann- og avløpsgebyr faktureres fire ganger i året. Faktura sendes fra Kristiansund kommune og gjelder alle de kommunale avgiftene. Prisene er uten MVA.

Vann og avløp
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris ekskl. mva.
Vann - abonnementsgebyr Per boenhet 1.418-
Vann - forbruksgebyr Per kubikkmeter 16,23,-
Vann - engangsgebyr for tilknytning Fastbeløp 11.502,-
Vann - årsgebyr for midlertidig tilknytning Per år 1.533-
Avløp - abonnementsgebyr Per boenhet 2.915-
Avløp - forbruksgebyr Per kubikkmeter 31,54,-
Avløp - engangsgebyr for tilknytning Fastbeløp 11.502,-
Avløp - årsgebyr for midlertidig tilknytning Per år 3.842-
Vannmålerleie (inntil 26 mm) Per måler 632,-
Vannmålerleie (27-51 mm) Per måler 1.009-
Vannmålerleie (52 med mer og større flensemålere) Per måler 3.540,-
Spesielle målere (kombimålere) Per måler 6.901,-
Avlesningsgebyr (avlesning utført av kommunen) Per måler 1.500,-
Nettgebyr (vannuttak til båt, idrettsplass) Per kubikkmeter 3,71,-
Vannfylling - tilrigging 2.428-
Vannfylling - vann Per kubikkmeter 30,67-

Forskriften ble endret 1. januar 2021.

Slik betaler du

Kristiansund kommune sender ut faktura i god tid før forfall. Fakturaen omfatter alle de kommunale avgiftene.

Abonnenter som ikke har installert vannmåler

Hvis du ikke har vannmåler installert, blir forbruket beregnet teoretisk (stipulert) etter følgende formel: 

Vannforbruk (m3/år) = bruksareal (BRA) (m2) * 1,1m3/m2.