Innlandet skole

Innlandet skole skal være et godt sted å være og et godt sted å lære. Vi skal gi elevene et «fundament for framtiden» slik at de på best mulig måte er rustet for livet utenfor skolen.

Innlandet skole er en 1. - 7. skole med omtrent 115 elever og 16 ansatte. Rektor er Gerd Inger Endreseth.

Våre mål:

 • Elevene skal trives og være trygge ved Innlandet skole
 • Vi har et høyt faglig trykk
 • Vi gir tilpasset opplæring i et inkluderende miljø
 • Vi har fokus på de grunnleggende ferdighetene

Vi legger vekt på:

 • Relasjonen mellom lærer-elev og elev-elev. Relasjon skaper trygge barn og god læring.
 • Å gi elevene gode grunnleggende ferdigheter tidlig i skoleløpet, med hovedvekt på språkutvikling, lesing og skriving.
 • Å involvere elevene i læringsarbeidet og vektlegging av vurdering for læring.
 • Sosiale og emosjonelle ferdigheter.
 • Fellesskap og glede i ukentlig musikkstund for alle elever.
 • Felles standarder og felles kultur for å sikre lik praksis.
 • Et nært og godt samarbeid mellom hjem og skole.

Artikkelliste