Frei ungdomsskole

Frei ungdomsskole er nærskole for alle elever på 8.- 10. trinn bosatt på Frei. Vi har fokus på å gi den enkelte elev best mulig læring og utvikling mens de er elever ved Frei ungdomsskole.

  • Frei ungdomsskole gir grunnskoleopplæring for elever på 8.- 10. trinn.
  • Vi tilbyr fagene spansk, tysk, engelsk fordypning og arbeidslivsfag på alle tre trinn.
  • Frei ungdomsskole er nærskole for elever bosatt på Clausenengen ungdomshjem.
  • Vi samarbeider tett med de andre to ungdomsskolene i kommunen så vel som med barneskolene på Frei.
  • Vi er stolte av å være MOT-skole.
  • Vår visjon er sammenfattet av ordene KUNNSKAP - ANSVAR - FELLESSKAP.

Artikkelliste