Skjema og veiledere

Her finner du skjema og veiledere som omhandler avløp, vann og miljø.

 

Avløp

søknad om utslipp under 50 pe – kapittel 12 i forurensningsforskriften

Søknadsskjemaet gjelder for:  

  • utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp på mindre enn 50 pe.
  • utslipp av sanitært avløpsvann på mindre enn 50 pe i tettbebyggelser som er større enn 2000 pe i innlandet og 10 000 pe ved kysten.
  •  

Postadresse

Kristiansund kommune
Vågeveien 4
Postboks 178
6501 Kristiansund