Akutt beredskap

Her finner du informasjon om hvem du kan ta kontakt med ved akutt beredskap når det gjelder vann og avløp.

Vann- og avløpsetatens beredskapsvakt er tilgjengelig hele døgnet.  

Du kan kontakte oss om akutte hendelser som vannlekkasjer, kloakklekkasjer, løse kumlokk eller forurensning i elver og sjø i Kristiansund området.

Ta kontakt med servicekontoret tlf. 71 57 40 00. (Etter ordinær arbeidstid blir sentralbordet koblet over til alarmsentralen på brannstasjonen)

Husk at huseier selv er ansvarlig for å kontakte rørlegger ved problemer i eget hus. Kommunen er kun ansvarlig for lekkasjer utenfor boligens stikkpunkt.