Drikkevannkvalitet

Her kan du finne informasjon om drikkevannskvaliteten i Kristiansund. Drikkevannet i Kristiansund har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi varsler om noe annet.

Vannet tilfredsstiller de strenge kravene i Drikkevannsforskriften.

 

Små endringer i vannets kvalitet

Drikkevannet kan endre farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, med mindre vi varsler om noe annet.

Har du klager på drikkevannkvaliteten kan du sende oss en melding;

Telefon: 71 57 40 00 (åpningstider sentralbordet kl.08.00 – kl.16.00)

Epost: servicekontor@kristiansund.kommune.no

For at klagen skal bli fulgt opp må den meldes inn på telefon, e-post eller personlig. Vi har dessverre ikke anledning til å følge opp klager formidlet i sosiale media.

Varsling om endringer i vannforsyningen

Vi varsler alle berørte personer og virksomheter ved følgende hendelser:

  • Ved endringer og stans i vannforsyningen grunnet vedlikeholdsarbeid og lekkasjer
  • Ved kokeanbefaling av drikkevannet

 

Hardhet 

I Kristiansund har vi bløtt / mykt vann. Årlig gjennomsnitt er omtrentlig 2,6 ºdH. Det betyr at man ikke behøver å tilsette salt i oppvaskmaskiner.

Hardhetsklasse

Milligram kalsium per liter
mg Ca/l

Tyske hardhetsgrader
°dH
Meget bløtt vann 0 - 15 0 - 2,1
Bløtt vann 15 - 35 2,1 - 4,9

Middels hardt vann

35 - 70 4,9 - 9,8
Hardt vann 70-150 9,8 - 21
Meget hardt vann > 150 > 21

 

Fysisk-kjemiske egenskaper til drikkevann fra Kristiansund vannverk

 

 

 

Kristiansund vannbehandlingsanlegg 

pH-verdi 7,60- 8,50
Konduktivitet 11-12 mS/m
Alkalitet 0,60-0,88 mmol/l
Fargetall 2-5 mg Pt/l
Hardhet 2,3-3 ºdH