Bjørneparken

Her finner du informasjon om Bjørneparken

Park og lekeplass med verdifulle trær inni. Bjørneparken er en del av Bjørnehaugen som er klassifisert som friluftsområde om areal 52862,7 m2.