Sykkleteller

Vi har en sykkelteller i Kristiansund, her finner du informasjon om den.

En ca to meter høy søyle som står ved siden av sykkeltraseen på nordsundbru.

  • Syklistene registreres ved at de kjører over en ledning som ligger i bakken og reagerer på metallet i syklene som passerer.

  • Syklister i begge retninger telles.

  • Telleren har tre visninger:

    • Et display viser hvor mange som har passert i løpet av dagen (siden midnatt samme dag)

    • En søyle som viser hvor mange som har passert siste år (siden nyttår).

    • En søyle som viser fjorårets passeringer.