Stortingsvalg på 1-2-3

Forhåndsstemming på servicekontoret (arkivbilde) - Klikk for stort bilde Petter Ingeberg

Valgdagene i Kristiansund er søndag 10. og mandag 11. september 2017. Forhåndsstemmingen starter 1. juli på servicekontoret.

 

Stortinget
Stortinget er Norges folkevalgte nasjonalforsamling. 169 representanter velges hvert fjerde år. Disse skal representere befolkningen i alle våre 19 fylker.

De viktigste oppgavene til Stortinget er å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere regjeringen.

Sametinget
Sametinget er et selvstendig folkevalgt organ og er det representative talerøret for samene. 39 representanter blir valgt hvert fjerde år. Disse skal representere samer over hele Norge.

Sametinget fordeler eget budsjett på bakgrunn av rammer gitt av sentrale myndigheter. På flere områder har Sametinget beslutningsmyndighet.

Hvem kan stemme?
Ved stortingsvalget er det bare norske statsborgere over 18 år som har stemmerett. Det holder at velger fyller 18 år i løpet av valgåret.

Velger må være, eller ha vært, registrert som bosatt i Norge.

Ved sametingsvalget er det et vilkår at man er innført i Sametingets valgmanntall.

Legitimasjon
Husk legitimasjon når du stemmer!

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.

Alle velgere får tilsendt valgkort
På valgkortet finner du informasjon om hvor og når du kan stemme på valgdagen. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid.

Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon. Velgere som har stemmerett ved både stortings- og sametingsvalget får to valgkort.

Når og hvor kan du stemme?
På valgdagen må du stemme i kommunen du er registrert bosatt i per 30. juni 2017. Du kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen.

Forhåndsstemme kan du gjøre fra 1. juli til og med 8. september i hvilken som helst kommune. Kristiansund sitt forhåndsstemmemottak er på Servicekontoret.

Hvis du stemmer i en kommune utenfor fylket du er bosatt i, får du kun utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn.

Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra ditt fylke og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer.

Er du syk eller ufør, kan du søke kommunen om å få forhåndsstemme hjemme.

 

 

Publisert av Toril Skram. Ansvarlig Petter Ingeberg. Sist endret 12.05.2017 10:19
Vil du være valgmedarbeider?
Publisert 27.04.2017
av Toril Skram
valgurne

Det er stortingsvalg søndag 10. og mandag 11. september og kommunen trenger valgmedarbeidere til å jobbe i valglokalene på valgdagene. Valgmedarbeiderne blir godtgjort etter gjeldende satser.

 

Elektronisk avkryssing i mantallet ved Stortingsvalget 2017
Publisert 26.04.2017
av Petter Ingeberg
valgurne

Bystyret har vedtatt å innføre elektronisk avkryssing i manntall på valgdagene som en permanent ordning og blir gjort gjeldende fra og med valget høsten 2017. Det er forventet at elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagene gir færre feilregistreringer og enklere valggjennomføring.

 

Fire valgkretser i Kristiansund ved Stortingsvalget 2017
Publisert 26.04.2017
av Toril Skram
valgurne.jpg

I februar vedtok bystyret at kommunen nå skal ha 4 stemmekretser under årets stortingsvalg, og ikke 8 slik som tidligere valgår.

 

IT-sikkerheten skjerpes før valget
Publisert 25.04.2017
av Toril Skram
valg

Valgarbeidet i Kristiansunder godt i gang med planlegging av valgkretser, valglokaler og valgmateriell. På regionalt nivå var fristen 31. mars for innlevering av listeforslag. På nasjonalt nivå er ny organisering på plass for å ta hånd om nye administrative og politiske utfordringer.

 

Fant du det du lette etter?