Natur og turområder i Kristiansund

Kristiansund kommune har store naturverdier fra hav til fjell, som vi har et stort ansvar å ta vare på. For å kunne legge til rette for naturopplevelser og friluftsliv må vi ha både kjennskap og kunnskap om vår natur.

Greplyng
Greplyng

På begynnelsen av 2000-tallet ble det foretatt en kartlegging av kommunens biologiske mangfold.

Her kom det fram at den naturen som særpreger kommunen er små men intakte lavlandsvassdrag med oreskog, rike hasselkratt og gjengroende kystlynghei.

Tips! Se tilbud om Turkassetrim - Stikk ut!

 
Bjerkestrandsetra og Trøa
Publisert 27.01.2007
av Anders O Bergem
Det siste av dei gamle seterhusa på Freiøya som står att, er den eine seterbua på Bjerkestrandsetra. Seterbua har vore litt påbygd ein gong etter 1920, men sjølve tømmerbua er slik som ho var frå gamalt av.
Bolgvatnet
Publisert 21.03.2011
av Aud Stølen
Kattugle

Bolgvatnet er den største innsjøen i kommunen og ligger idyllisk til midt på Freiøya. Vatnet er krisevannskilde, men er åpnet for begrenset bruk for allmennheten.

Langs vatnets nordvestre side gikk den gamle postveien fra Frei. På samme side ved utløpet av Seterbekken kan en ennå se rester etter Bolgsetra. På sørøstre side, ca. 2 km langs vatnet lå restene etter den gamle riksveien.

Breilia og Matlausfjellet
Publisert 21.03.2011
av Aud Stølen
Tiur sitter i tre

Matlausfjellet og Breilia kalles den høyeste fjellryggen øst for riksvegen. Ryggen har et høyfjellslignende preg, og herfra har du en flott panoramautsikt. Går du fra Matlausfjellet og ned lia i sørøst kommer du til den idylliske Brattåstjønna. Det blir satt ut noen få fisk i tjønna hvert år, så her kan du prøve fiskelykken.

Drabovatnet
Publisert 19.11.2015
av Aud Stølen
Vanlilje i Bergemsvatnet

Drabovatnet, eller Svartvatnet er det tredje største vatnet i Kristiansund kommune. Vatnet ligger idyllisk til i skogsterrenget i den nordøstlige delen av Freiøya.

Flere stier fører fram til dette populære turmålet, som fra Nerlandsflata eller sørenden av Rensvikvatnet. På Nerlandsflata er det anlagt parkeringsplass om du ønske å følge stien derfra.

Elvakleiva - steinsetning fra jernalderen
Publisert 21.03.2011
av Aud Stølen
Elvakleiva gravplass

Elvakleiva finner du på Skottneset på nedre Frei, et stykke øst for utløpet til Freielva. Fornminnet som ligger her på ei lita grasslette nord for en bergrabb er en steinring, en steinsetning.

Denne steinsetningen er et av Freis spennende fortidsminner fra jernalderen  mest sannsynlig fra midten av eldre jernalder.

Freikollen – Lågfjellet – Prestmyra
Publisert 21.03.2011
av Aud Stølen
Greplyng

Har du øynene med deg kan denne informasjonen hjelpe deg med å bli bedre kjent med naturmangfoldet eller også kalt "det biologiske mangfoldet" i Freinaturen.

Fugløya - det viktigste hekkeområdet for sjøfugl på Frei
Publisert 21.03.2011
av Aud Stølen

Sjøfuglbestandene skaper på en særlig måte liv og variasjon i kystområdene,  og er sentrale for naturopplevelse og rekreasjon i disse områdene. Hvorvidt Fugløya får bære navnet sitt med rette er i stor grad avhengig av hvordan vi som har ansvaret for forvaltninga av våre naturverdier forvalter disse på lang sikt. Har vi vilje til å ta vare på kommunens viktigste hekkeplass for sjøfugl?

Gravrøysene langs Freistranda
Publisert 21.03.2011
av Aud Stølen

Langs Freistranda ligger ei rekke relativt store gravrøyser. Området skiller seg ut som et av de stedene på Nordmøre med den største samlingen av store røyser.

Disse røysene fremstod en gang som ruvende monument, lett synlig for sjøfarende. Her er store rundrøyser og enkelte langrøyser, de siste oppfattet som skipsgraver. I dag er det bare rester igjen av disse røysene.

Lille Rensvikvatnet
Publisert 21.03.2011
av Aud Stølen
Rensvikvannet

Du kan få en fin opplevelse om du tar støvlene på og tar trimutfordringen og går over stokk og stein rundt vatnet. Fine berg ved vannkanten som innbyr til rast møter du på også underveis.

Møstahaugen
Publisert 21.03.2011
av Aud Stølen
Møstahaugen

Har det stått en bygdeborg her??
Møstadhaugen ligger ved vegen ut til Møstavågen nord for Endresetbukta. Haugen er undersøkt av Videnskapsmuseet i Trondheim og funn kan tyde på at det kan ha stått en bygdeborg på toppen av denne kollen. I øst er det utsikt mot Frei kirke og i sørøst mot Flatsetøya. Fornminnet ligger innenfor et område på 180 meter øst-vest og ca. 120 meter nord-sør. Det indre området er tilplanta med granskog.

Skarven
Publisert 21.03.2011
av Aud Stølen

Storskarven og Litjskarven ligger i fjellryggen som går i retning nord - sør, lengst øst i kommunen. Med sine knappe 300 moh når de ikke de store høyder, men er et populært nærturfjellområde, særlig kanskje for dem som bor på Ånesmyra og i Ørnvika.

Ut på ski
Publisert 21.03.2011
av Aud Stølen
Vinter Prestmyra

De store snøkledde viddene som innbyr til lange turer dag etter dag har vi ei, men Kristiansund har et flott skiterreng til dagsturer og kortere turer.

Ved gode snøforhold kan flere turløyper anbefales. Kristiansund og Nordmøre Turistforening har gitt ut kartet: "Turløyper på Frei" som gir deg oversikt og informasjon om mulighetene. Kartet på informasjonstavla på Prestmyra viser deg også hvor du kan gå.

Vainndamman, Kringsjå og Klubba
Publisert 21.03.2011
av Redaksjonen
Klubba

Gammelt vannsamlingsanlegg som i dag er idylliske spaserstier.
Området har usedvanlig rik og variert vegetasjon og er en enestående botanisk kysthave. Kontrasten til nakne havskjær bare få hundre meter unna er slående.

Fant du det du lette etter?