Møte i Bygge- og eiendomsforvaltningsutvalget

onsdag 14. mars 2018, 08.30 - 10.30

Informasjon

Sted

Servicetorget / Vågevn. 4 (gml. Jonas Eriksen)
 

Kontakt

Bygge- og eiendomsforvaltningsutvalget
 

Førstesekretær Rigmor Holten: Tlf. 71 57 43 90 eller Rigmor.Holten@kristiansund.kommune.no
Legg til hendelsen i din kalender