Kristiansund kulturskole

Kristiansund kulturskole er et tilbud til innbyggerne i kommunen, med barn og ungdom som hovedmålgruppe. Kulturskolen har som oppgave å gi barn, unge (og voksne) tilbud om opplæring og aktivitet innenfor kultur og kunst, slik at flest mulig skal få anledning til å utvikle og ta i bruk sine skapende evner og anlegg.