Kristiansund Gospelkor

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Kristiansund Gospelkor
Fridtjof Nansensgate 24 Steinbiten 15
6515 Kristiansund N
Telefon: 98074114
Aktiviteter
Kor