Frei Maleklubb

Frei Maleklubb stiftet i 1985. Foreningens formål er å fremme interesse for tegne og malekunst, skape grunnlag for at personer fra området, i samarbeid med likesinnede, får utvikle og utøve sine ferdigheter. Frei maleklubb skal være et lag som tilrettelegger og samordner aktiviteter for klubbens medlemmer med tanke på: 1. Å sørge for lokaler, hvor medlemmene kan samles til faste tidspunkter. 2. Å tilrettelegge for, og arrangere kurser innenfor medlemmenes interessefelt. 3. Å arrangere minst en felles utstilling pr. år.
Adresse Kontakt Kategori
Frei Maleklubb
c/o Hilda-Karin Aas Garnveien 12D
6515 Kristiansund N
Hilda-Karin Aksdal Aass
Telefon: 986 56 946
Aktiviteter