IL Nordlandet

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
IL Nordlandet
Vardebakken 2 Postboks 2102
6502 Kristiansund N
Telefon: 901 29 018
Aktiviteter