Kristiansund Pensjonistforening

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Kristiansund Pensjonistforening
Dalegata 60
6516 Kristiansund N
Telefon: 95729662
Aktiviteter
Annet
Leder Bengt G. Eriksson
Nestleder Ellen Thorsøe
Sekretær Karl W. Strand
Kasserer Karen Anne Løbersli
Styremedlem Einar Hjelle
Styremedlem Ellen Stene