10 år siden kommunesammenslåingen Frei-Kristiansund

Kommunesammenslåing - Klikk for stort bilde Karl Kjetil Skuseth Nyttårsaften 2007 - for 10 år siden - like før midnatt, møttes to fakkeltog på Rensvikholmen.  Det ene kom fra Frei og det andre fra Kristiansund. De møttes på kommunegrensen og om få minutter skulle de to kommunene bli til en. «Nye» Kristiansund var nå et faktum. 

Ordførerkjeder ble overlevert

På lasteplanet på en anleggsbil sto ordfører i Frei, Maritta Ohrstrand og ordfører i Kristiansund Dagfinn Ripnes. Begge hadde ordførerkjede på, og det var deres siste dag på jobb som ordførere. Om få minutter skulle de på symbolsk vis overlevere kjedene til påtroppende ordfører i ”nye” Kristiansund, Per Kristian Øyen. 

Ved midnatt ble det fyrt opp et festfyrverkeri og ordførerkjedene over-levert. ”Nye” Kristiansund var et faktum. En lang og vellykket prosess ble sam-tidig avsluttet.

Det startet egentlig i 1946

Etter andre verdenskrig var det 750 kommuner i Norge, og det var behov for en betydelig reduksjon. Stortinget oppnevnte Scheikomiteen. Mandatet var halvering av antallet kommuner og justering av kommunegrensene. Endringer på Nordmøre var selvsagt en del av prosessen.

Sammenslåing i 1964

Resultatet ble at Grip ble lagt ned og slått sammen med Kristiansund. I tillegg ble Dale utskilt fra Bremsnes og lagt inn i Kristiansund. Norddelen av Frei ble utskilt fra Bremsnes og lagt til Frei kommune. Dette ble gjort gjeldende fra 1. januar i 1964. I prosessen ble det diskutert om Kristiansund og Frei skulle bli til en kommune, men ideen ble etterhvert skrinlagt. Frei var positiv, men Kristiansund var imot.

Årene gikk og gikk

I perioden fra 1964 til 2001 var det en rekke forsøk på å få de to kommunene til forhandlingsbordet. Behovet for sammenslåing var økende, men det skortet på vilje. Nå var det Frei som var mest imot.

Gjennombruddet kom i 2001 da 12 næringslivsledere i Frei dannet en arbeidsgruppe for sammenslutning av Kristiansund og Frei. De Inviterte alle innbyggere til å bli støttespillere i en interesseforening.

Kom igang i 2001

Kort tid etter, og som følge av benkeforslag, vedtok kommunestyret i Frei, med en stemmes overvekt at de ønsket en konsekvensutredning. Bystyret i Kristiansund var raskt ute med å vedta det samme, og dermed var man igang.

Konsekvensutredning i 2003

Konsekvensutredningen ble lagt fram i mai i 2003 og viste fordeler og ulemper ved en eventuell sammenslåing. De to kommunestyrene ble enige om å kjøre en bred felles informasjonskampanje, og at saken skulle avgjøres ved folkeavstemming i mai i 2004.

JA i folkeavstemmingen

Det var stor spenning knyttet til folke-avstemmingen. Man var rimelig sikre på ja-flertall i Kristiansund, men for Frei var det mer usikkert. Avis-debatten var heftig. Resultatet av folkeavstemmingen viste JA-flertall i begge kommuner 95,5 prosent i Kristiansund og 51,5 i Frei.  

Sammenslåing i 2008

Som direkte følge av konsekvens-utredningen og folkeavstemmingen ble det i juni 2004 sendt en felles søknad til departementet om sammenslåing fra 1. januar 2008. Man var enig om Kristiansund som kommunenavn.

En forbilledelig prosess

I perioden fra juni 2004 og fram til sammenslåingen i 2008 ble det så gjennomført en grundig prosess med sammenslåing av de to kommunene. Arbeidet var preget av godt samarbeidsklima, raushet og stor grad av medvirkning fra de ansatte. Prosessen ble karakterisert som meget god, og vi ble trukket fram som eksempelkommune av blant annet kommunaldeprtementet, fylkesmannen og KS.

Kommunereformen 2017

Med gode erfaringer friskt i minne var Kristiansund vel forberedt og positivt innstilt da den nye kommunereformen ble lansert i 2015. Sammen med nabokommunene ble det gjennomført en grundig prosess, og det ble i fellesskap laget gode intensjonsavtaler for en større kommune rundt Kristiansund. Resultatet ble imidlertid negativt da ingen av nabokommunene ønsket kommunesammenslåing.

Nordmøre svekkes

Dette blir en stor utfordring i tiden som kommer med et styrket Sunnmøre, et styrket Romsdal og et redusert Nordmøre. Ålesund og Molde blir også større, mens Kristiansund forblir uendret. I tillegg går vi glipp av betydelige tilskuddsmidler som var lagt inn for å stimulere prosessen. For Kristiansund og nabokommunene ville dette blitt over 200 millioner i løpet av ca. 20 år. Småkommunene som frivillig har valgt å fortsette alene får også en betydelig økonomisk utfordring som følge av nytt inntektssystem.