8. juni vedtok Stortinget både Kommunereformen og Regionreformen

 Stortinget 8 juni 2017 - Klikk for stort bilde Etter en lang debatt i Stortinget torsdag 8. juni ble både kommunereformen og region-reformen vedtatt. Stortinget var tydelig delt i saken, og det var ikke et solid flertallsvedtak. Stortingets vedtak om kommunereformen resulterer i at Sunnmøre blir større, Ålesund blir større, Romsdal blir større, Molde blir større, Nordmøre blir mindre og Kristiansund uforandret. Dette blir en meget utfordrende situasjon for Kristiansund og Nordmøre.

Her er hovedpunktene

 • Fra 2020 blir antallet kommuner redusert fra 428 til 354.
 • Tvangsvedtakene i kommune-reformen ble vedtatt med svært knapt flertall. 3 av de 11 tvangsvedtakene ble gjort med 1 stemmes overvekt (85/84)
 • 19 fylker blir til 11 regioner.
 • Møre og Romsdal videreføres som egen region
 • Hvis det blir regjeringsskifte til høsten opplyste opposisjons-partiene at de var innstilt på å reversere tvangsvedtakene dersom noen kommuner eller fylker selv ønsker det.
 • En eventuell regiongrense-justering for deler av Nordmøre ble ikke kommentert.
 • Det ble i starten av møtet fremmet forslag om at Finnmark og Troms slås sammen til en region og at Nordland blir egen region. Dette ble vedtatt med 96 mot 73 stemmer.
 • Det er tverrpolitisk enighet om at kommunereformen videreføres. Økonomiske virkemidler be-stemmes av det nye Stortinget som velges til høsten.

I Møre og Romsdal blir det følgende kommunesammenslåinger:

 • Halsa, Hemne og deler av Snill- fjord (Halsa overføres til Trøndelag)
 • Eide og Fræna
 • Molde, Nesset og Midsund
 • Nodddal og Stordal
 • Volda og Hornindal (Hornindal overføres til Møre og Romsdal)
 • Ålesund, Skodje, Ørskog, Sandøy og Haram
 • Det ble fra talerstolen (fra Ap), oppfordret til at Rindal snarlig overføres til Trøndelag.

Her er de nye regionene

Regioninndeling Norge - Klikk for stort bilde