Aktivt arbeid for å skaffe leger til de ledige fastlegehjemlene

Kristiansund kommune jobber aktivt med å skaffe flere fastleger til de ledige hjemlene som vi har i Kristiansund per i dag. Illustrasjonsfoto - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto Ingunn Strand  

Du som har hatt en fastlege som slutter

Vi jobber med å finne gode løsninger for deg som mister fastlegen din. Slik at vi anbefaler at du ikke gjør noe riktig ennå i forhold til et eventuelt skifte av fastlege.