Akvakultur med tareproduksjon i Kristiansund

Møre og Romsdal fylkeskommune har søkt om ny lokalitet i sjø for akvakultur av tare i Kristiansund kommune. Anlegget er planlagt brukt til testdyrking og undervisning. Arealet (70 da) ligger ved Klovningen sør for Inngripan. Midtpunkt for lokalitet Klovningen er oppgitt til : N 63° 10,944 Ø7° 39,198 WGS84. Søknaden er lagt ut til offentlig høring i perioden 3.12.-31.12.2018.

Her er søknadsdokumentene