Anleggsarbeid i Øvre Vågen

Kristiansund kommune og fylket, gjennom Prosjektet «Byen som regional motor» rehabiliterer øvre Vågen. Entreprenør er Alvheim Maskinstasjon AS

Øvre Vågen stengt for gjennomfart

Området vil derfor være sperret for ferdsel. Gangvei opprettholdes til Kaffebrenneriet når kafeen er åpen.

Tidvis stengt skatepark

Skateparken vil være tidvis stengt grunnet anleggsvirksomhet i området. Vi vil prøve å holde åpent på ettermiddag
og i helgene. Da vil inngang være på sørsiden. 

VENNLIGST RESPEKTER SPERRINGENE, og at skateparken tidvis er stengt

Klikk for stort bilde