Åpne kontordager i forbindelse med høring av kommuneplanens arealdel

I forbindelse med 2. gangs høring og offentlig ettersyn av Kommuneplanens arealdel 2020-2032, avholdes det åpne kontordager hvor saksbehandler er tilgjengelig for drop-in møter og spørsmål på Servicetorget.

Åpne kontordager er følgende tidspunkt:

Mandag 23. mai kl. 1200-1500
Tirsdag 24. mai kl. 1700-1900
Onsdag 25. mai kl. 1200-1500
Mandag 30. mai kl. 1200-1500

Innenfor Servicetorgets åpningstider (0900-1500) kan du henvende deg i resepsjonen. Utenom åpningstid tirsdag 24. mai vil kontoret like ved inngangsdøren (Sundbåt-kontoret) benyttes.