Åpner for søknader om koronamidler

Det er nå mulighet for å søke ulike støtteordninger for firma med organisasjonsnummer i Kristiansund kommune og som er berørt av Covid 19.

Klikk for stort bilde 

1) Kompenasjonsfond, klikk her

Dette gjelder de som har falt helt eller delvis utenom de ordinære kompensasjonsordningene. Det er satt et maks tak pr. foretak på kr. 75 000,-

 

2) Ekstraordinært Næringsfond, klikk her

For tiltak som fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping for å motvirke negative konsekvenser av covid 19.

 

Søknadsfrist 15.april, og det vil bli behandlet i nærings og omstillingsutvalget 28.april 2021.