Arbeidsmiljøkonferansen 2023

Arbeidsmiljøkonferansen med temaet "Nærvær og godt arbeidsmiljø" gikk av stabelen i midten av mars i Molde. Konferansen er arrangert av partssamarbeidet i fylket sammen med arbeidsgiverrepresentant.

tre damer på scene - Klikk for stort bildeHvordan kan ledere, tillitsvalgte og verneombud skape interesse og engasjement for arbeidsmiljø- og HMS-arbeid? ved Synnøve Tangen, ass. kommunedirektør, Målfrid Beate Mork, hovudtillitsvald Fagforbundet og Anja Alvilde Stafsnes, hovedverneombod i Kristiansund kommune. Arne Ingebrigtsen

På programmet denne dagen sto:

 • Samanheng mellom arbeidsmiljøforhold, helse og sjukefråver ved Anne-Marthe Rustad Indregard, OsloMet
 • NAV Arbeidslivssenter - ressurs og kompetansesenter for eit inkluderande arbeidsliv ved Marianne Zalik og Torild Tønder
 • Nærversgruppa i Kristiansund kommune ved Målfrid Mork, Anja Stafsnes og Synnøve Tangen
 • TØRN-prosjektet - saman om helse og omsorg i framtida ved Berit Sund, KS
 • Lørn om Tørn - eit endringsarbeid med medvirkning ved Åse Kalvik, Silje Fjelnset og Martine Aastrøm, Aure kommune
 • Faget i front ved Marita Vattøy Gulbrandsen, Sande kommune

Deltakere 

Denne dagen var tilhørerne ordførere, kommunedirektører, personalansvarlige, enhetsledere, arbeidsmiljøutvalg, IA-utvalg, bedriftshelstjeneste, tillitsvalgte og verneombud. Det var ca 220 deltakere på konferansen som representerer partene i arbeidslivet, på ulike nivåer.

Kristiansund - Arbeidsmiljø og HMS i et partssamarbeid 

Fra Kristiansund kommune deltok assisterende kommunedirektør Synnøve Tangen, hovedverneombud Anja Alvilde Stafsnes sammen med hovedtillitsvalgt Målfrid Mork med et foredrag. Der temaet var "Arbeidsmiljø og HMS i et partssamarbeid".

Slik forstår vi Arbeidsmiljø og HMS

 • Arbeidsmiljø
  • Et samlet norsk arbeidsliv ved partene i IA-avtalen, STAMI, Arbeidstilsynet og Arbeids- og velferdsdirektoratet er enige om at arbeidsmiljø handler om arbeidet.
  • Arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet 
  • Arbeidsmiljø er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever ulike tilnærminger
  • Arbeidsmiljø påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetenes resultater og produktivitet.

I Kristiansund kommune sier vi at arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man Planlegger, Organiserer, Leder og følger opp/Kontrollerer arbeidet (POLK)

 • HMS
  • HMS står for helse, miljø og sikkerhet. HMS-reglene handler om arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter i arbeidet med å sikre et fysisk og psykisk forsvarlig arbeidsmiljø.

I foredraget tok de tre for seg de ulike rollers perspektiver på arbeidsmiljø og HMS.