Årsstudium i velferdsteknologi starter i Kristiansund

Årsstudium i velferdsteknologi Petter Ingeberg

Høsten 2017 startes er et årsstudium i velferdsteknologi med studiested i Kristiansund. Dette er et deltidsstudium som går over 2 år med 60 studiepoeng.

Årsstudiet tilbyr kompetanse om ulike velferdsteknologiske løsninger med brukernes behov i sentrum. S

tudentene vil etter gjennomført studie, få kompetanse og ferdigheter til å foreslå løsninger, samt vurdering av både fordeler og utfordringer med løsningene som velges i samarbeid med brukere, pårørende og leverandører.

For opptak kreves det generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadsfrist er 1. juni.

Les mer her: http://www.himolde.no/studier/velferdsteknologi/Sider/side.aspx