Bålforbud 15. april til 15. september

Skogbrannplakat - Klikk for stort bildeSkogbrannplakat DSB

I perioden fra 15. april til og med 15. september er det generelt bålforbud. Dette innebærer at det er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og mark. Bålforbudet omfatter også engangsgrillene. Ved brudd på bålforbudet må du påregne å bli anmeldt og bøtelagt.

Om våren trengs ingen lang tørkeperiode før det er fare for skog-/lyngbrann. Lett nedbør er heller ingen garanti mot at branner ikke kan oppstå i skog og utmark.

Det er imidlertid tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Det tilligger hver enkelt å utvise aktsomhet i den forbindelse, og det er hver enkelt som stilles til ansvar om uhell skulle oppstå.

Hvis du oppdager skog- og/eller lyngbrann må du snarest varsle på telefon 110. Det er viktig at du gir en så nøyaktig steds- og situasjonsbeskrivelse som mulig slik at utrykningstiden blir kortest mulig.

Hvis du ønsker nærmer opplysninger om bålforbudet og eller andre brannrelaterte spørsmål, kontakt brann- og redningsenheten på telefon 71 57 42 50.