Betaling av barnehage- og SFO-regning

KS er på vegne av kommunene  i dialog med nasjonale myndigheter om hvordan foreldrebetaling i barnehage og SFO skal håndteres når tjenestene er stengt som følge av koronaviruset.

Kristiansund kommune har sendt ut faktura for mars både for SFO og barnehage, og vi anbefaler alle om å betale den fakturaen som normalt.

Vi forutsetter at sentrale myndigheter har besluttet hva som skjer på dette området innen neste utfakturering. Eventuelt tilgodehavende vil vi ordne opp i da.

 

Vi har også informert de private barnehagene om vår praksis.