Brannstasjonsprosjektet har kommet over rammen

Brannstasjonsprosjektet har kommet over rammen. Kommunen har i utgangspunktet hatt gode prosesser og samhandling med Veidekke, selv om man ikke er helt fornøyd med alle sider av samspillet. Man har blant annet ikke klart å komme innenfor den økonomiske rammen for byggeprosjektet. Dette har flere aspekter. Bystyret har bevilget en ramme til prosjektet, og det må vi som byggherre forholde oss til. I tillegg kom en velkjent pandemi som har påvirket de fleste byggeprosjekter og byggekostnadsindekser.

Resultatet har endt i ett godt forprosjekt som har resultert i ett godt gjennomarbeidet prosjekt. Samtidig er det endrede forutsetninger fra utlysningen av konkurransen. Blant annet har vi vurdert å trekke ut opprydning av forurenset grunn fra entreprisen. Vi har kommet dit, at styringsgruppen velger å benytte avbruddsklausulen som ligger i konkurransegrunnlaget. Det er flere faktorer her. For det første er utgangspunktet endret fra utlysningsgrunnlaget, noe som gjør at det er riktig i forhold til regler om offentlig anskaffelse å invitere flere aktører til ny runde.

Videre har vi oppnådd intensjonen med forprosjektarbeidet, slik at det nå foreligger ett godt arbeidsgrunnlag som eventuelt kan nyttes til ny totalentreprise, eller delte entrepriser. Dette gjør at flere aktører kan melde sin interesse. I tillegg forventes det at materialpriser normaliseres fremover, og derav også vil bidra til en bedre prosjektøkonomi. Vi forventer at det med ny utlysning vil bli en tilpasning til den markedsmessige situasjonen.

Illustrasjon Brannstasjon - Klikk for stort bildeIllustrasjon Brannstasjon